Aanvraagformulier herstel

Via dit formulier kunt u uw aanvraag voor herstel indienen.
Let op, vul maximaal één verzoek per formulier in. Meerdere verzoeken op een formulier worden niet in behandeling genomen.
Leest u voordat u een aanvraag voor herstel indient, eerst goed de voorwaarden door. Wanneer u een onterechte melding maakt, is Kwadraat bouw gerechtigd € 95,00 excl. BTW inspectiekosten in rekening te brengen.

Voorwaarden aanvraag herstel

Belangrijke informatie

Iedere door Kwadraat bouw gebouwde of verbouwde woning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen. Mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode in. Gedurende deze periode worden de bij oplevering geconstateerde gebreken verholpen.
Bij de oplevering heeft u van ons adviezen voor het gebruik en onderhoud van uw woning ontvangen. Wij verzoeken u deze adviezen aandachtig door te lezen.

Garantietermijnen Woningborg

Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de garantie uit de Garantie-en Waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar). Maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling.
Voordat u uw verzoek tot herstel indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt.
Klik hier voor Garantie- en Waarborgregeling onder Woningborg.
Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een aanvraag tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen.

Garantietermijnen overig

Heeft u een klacht die niet onder de Woningborg Garantie-en Waarborgregeling valt, dan zou deze klacht onder andere contractuele garanties kunnen vallen. In de algemene voorwaarden van de met u gesloten overeenkomst staan de contractuele garantie en aansprakelijkheden omschreven.
Voordat u uw verzoek tot herstel indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt.
Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een aanvraag tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen.

Indien er geen sprake van garantie is

Indien uw klacht niet onder een eventuele aanspraak op garantie valt, dan is Kwadraat bouw gerechtigd om alle onderzoekskosten en herstelkosten, ook die van onderaannemers en/of leveranciers, bij u in rekening te brengen, met een minimum van de hierboven genoemde inspectiekosten á € 95,00 excl. BTW.

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in

U verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor verzoek tot herstel. Wanneer blijkt dat aan het verzoek tot herstel een onterechte melding met beroep op garantie is, zullen de gemaakte inspectie-, onderzoeks- en herstelkosten conform bovenstaande door u worden voldaan.

Velden met een * zijn verplicht
NB check voor de bevestigingsmail van uw melding ook uw ongewenste mail of spambox.